Slokker IT Services                         

Slokker IT Services is een zakelijke IT-dienstverlener die zich bezig houdt met integratiewerkzaamheden tussen ERP-systemen, veelal SAP omgevingen.
In veel gevallen betreft het elektronische berichtenuitwisseling tussen bedrijven (B2B), denk bijv. aan orders die een grote retailer alleen nog maar via EDI aanbiedt. 
Of het gedwongen aanleveren van pakbonnen en facturen in elektronisch leesbaar formaat. (bijv. EDIFACT)
Met name het MKB-segment is vaak niet in staat om dit zonder grote investeringen mogelijk te maken. Er ontstaat een spanning tussen wat de klant oplegt en wat er technisch haalbaar is met het huidige systeem.

Op dit gebied is Slokker IT Services een partner die mogelijkheden aanreikt om invulling te geven aan de integratiewensen. 
Door gebruik te maken van moderne cloud-technologie zijn tegenwoordig de “dure” EDI-systemen ook betaalbaar en schaalbaar voor het MKB.
Wij spreken de taal van de klant en zijn gewend te communiceren met alle betrokkenen in de keten.
Dus voor integratie van A tot Z moet u bij Slokker IT Services zijn.

Slokker IT Services BV
Ambachtsweg 52b
1271AM  HUIZEN

Henny Slokker
Directeur
T +31 (0)35 52 35 232
E hs@slokker.nl
W slokkerit.nl