Bestuur

Het bestuur van BC Zuyderzee is momenteel als volgt samengesteld:

Bert Flierman

Voorzitter

Mees Visser

Vice Voorzitter

Hein de Groot

Penningmeester

Koos Drooger

Secretaris/Linking pin sv Huizen

John Visscher

Onderhoud leden en ledenwerving

Danny Bakker

Nieuw bestuurslid vanaf seizoen 2019-2020

Martijn Eijpe

Nieuw bestuurslid vanaf seizoen 2019-2020

Overige functies buiten bestuur

Elzemarie Molenaar

Facebook

Henk de Groot

Webmaster

Hans de Boer

Webmaster