Bestuur

Het bestuur van BC Zuyderzee is momenteel als volgt samengesteld:

Bert Flierman

Voorzitter

Cees Bosboom

Vice voorzitter

Huibert Veerman

Penningmeester

Koos Drooger

Secretaris/Linking pin sv Huizen

Martijn Eijpe

Onderhoud leden en ledenwerving

Jeroen Stoker

Automatisering en algemene zaken

Hans de Boer

Webmaster/sociale media/uitnodigingen