Bestuur

Het bestuur van BC Zuyderzee is momenteel als volgt samengesteld:

Directeur Bert Flierman (para) medische Media en Evenementenbegeleiding

Bert Flierman

Voorzitter

Directeur/eigenaar Huizer KaasGilde / Visser Kaashandel BV

Mees Visser

Vice Voorzitter

Hein de Groot

Penningmeester

Beleidsmedewerker Gemeente Huizen

Koos Drooger

Secretaris/Linking pin sv Huizen

CEO Angiocare BV

John Visscher

Werving en onderhoud leden

Overige functies buiten bestuur

Elzemarie Molenaar

Facebook

Henk de Groot

Webmaster

Hans de Boer

Webmaster